Rodinný lékař (1. 4. 2008 12:05)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno, dnes hovořila o…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty