Český Rozhlas

Rodinný lékař – Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno, dnes hovořila o onemocnění tuberkulózou.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.