Magazín Leonardo (27. 5. 2014 11:40)

Pozitronová emisní tomografie je vyšetřovací metoda, která využívá radioaktivní látky - ovšem s krátkým…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty