Český Rozhlas

Magazín Leonardo – Pozitronová emisní tomografie je vyšetřovací metoda, která využívá radioaktivní látky - ovšem s krátkým poločasem rozpadu, aby pacienta nezatěžovaly. Ve výrobě i výzkumu jde o čas. Navštívíme "jadernou" i "chemickou" část zařízení. Moderuje Martin Srb.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.