Český Rozhlas

Věda v extrémních podmínkách. Specifika výzkumu v exotických oblastech přibližují Mgr. Milan Janda, Ph.D., z Biologického centra AV ČR, Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK, a Mgr. Kamil Láska, Ph.D., z PřF MU v Brně.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.