Český Rozhlas

Civilisté v sevření. Problémy dnešní Kolumbie analyzují Prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska iberoamerických studií FF UK, Prof. Vladimír Nálevka z Ústavu světových dějin téže fakulty a reportér ČT Filip Kanda.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.