Rodinný lékař (11. 3. 2008 11:05)

O rotavirových infekcích hovořil doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., z Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni.

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty