Český Rozhlas

Třináctka Plus – O rotavirových infekcích, host: MUDr. Helena Ambrožová - odborná asistentka 1. infekční kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.