Český Rozhlas

Lékárna – Bazální stimulace. Jde v podstatě o souhrn ošetřovatelských metod, které zvyšují komfort pacienta. Pomáhají například při poranění mozku, mrtvici či kómatu. Více poví host pořadu Karolína Friedlová.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.