Český Rozhlas

Rodinný lékař – Hepatitida C byla tématem pro prof. MUDr. Petra Husu, CSc., přednostu Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.