Mozaika (05.09.2007)

Karel Oujezdský se fotografa Jindřicha Štreita zeptal, čím ho setkání s Francií a Francouzi nejvíce zaujalo…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty