Jak to vidí... (15. 7. 2018 10:30)

Host: Jarmila Lomozová, zástupkyně ředitele Arcidiecézní charity Praha. Moderuje Zbigniew Czendlik.

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty