Náš host (11. 12. 2017 12:07)

Naším dopoledním hostem je Zuzana Nemčíková, armádní psycholožka a podplukovnice v záloze. Opakovaně se jí…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty