Pro a proti (06.12.2017 09:34)

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ukončuje svoji činnost. Přispěl ke smíření na Balkáně?…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty