Pro a proti (6. 12. 2017 10:34)

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ukončuje svoji činnost. Přispěl ke smíření na Balkáně?…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty