Český Rozhlas

Káva o čtvrté – Téma: Péče žen o vlastní zdraví v menopauze. Hosté: Doc. MUDr. Tomáš Fait, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol a Věra Boháčová, nutriční terapeutka a koordinátorka Fóra zdravé výživy. Moderuje Patricie Strouhalová

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.