Náš host (4. 9. 2017 01:07)

Balet ji začal bavit až na konzervatoři. Dnes je Jarmila Hruškociová úspěšnou sólistkou baletního souboru…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty