Český Rozhlas

Festival židovské kultury Šamajim v Třebíči. Smuteční devátý den měsíce av připadá letos na 1. srpna, téma zamyšlení Leo Pavláta. Po stopách židovského skautingu u nás.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.