Náš host (1. 4. 2017 01:15)

Kolik žije v Čechách Židů a kolik z nich aktivně praktikuje svou víru? Proč Židy v dějinách tak často…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty