Český Rozhlas

Host Lucie Výborné – Rozhovor s doc. MUDr. Petrou Tesařovou, onkoložkou Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu, o vývoji jejího oboru, vztahu lékařů k pacientům i o preventivních kampaních. Moderuje Lucie Výborná.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.