Český Rozhlas

Zaostřeno – Asi každý si pod pojmem udržitelné podnikání představí šetrné zacházení s životním prostředím. V rámci udržitelných cílů rozvoje však společensky odpovědní podnikatelé sdružení v různých asociacích zdůrazňují potřebu zapojit do podnikání více žen.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.