Český Rozhlas

Studio Leonardo – Proč je matematika vhodná k rozvíjení myšlení? Jaké jsou přínosy Hejného metody výuky matematiky? Hostem Studia Leonardo byl didaktik matematiky profesor Milan Hejný. Připravila Terezie Jirásková, moderuje Jan Bumba.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.