Český Rozhlas

Hovory – Mají děti zdravé finanční návyky? S jakými předsudky se potýkají děti z dětských domovů? Je pro ně těžké stanovit si hodnoty a cíle a najít k nim finanční cestu? Jana Merunková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Your Chance byla hostem Evy Hůlkové.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.