Český Rozhlas

Studio Leonardo – Vědci objevili gen, jehož mutace způsobuje dědičné vady oční rohovky. Více o objevu i léčbě prozradila Petra Lišková z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Připravila Terezie Jirásková, moderuje Martina Spěváčková.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.