Český Rozhlas

Zaostřeno – Zákon o zadávání veřejných zakázek brání radnicím oslovit konkrétní umělce, aby svým dílem přispěli k větší atraktivitě města nebo obce. Host: děkan Fakulty umění a designu UJEP Pavel Mrkus.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.