Kontakt Dvojky (21. 12. 2015 09:04)

Téma: Medicína mimořádných událostí. Host: doc. MUDr. Leo Klein, CSc., brigádní generál AČR v.v. Moderuje…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty