Český Rozhlas

Hovory – Hostem Evy Hůlkové chirurg a paleopatolog Václav Smrčka. Podílel se na mezinárodním výzkumu, který se zabýval životem populace v Eurasii v době bronzové. Pro antropology a archeology získává z kosterních materiálů informace o nemocech dávných populací.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.