Kontakt Dvojky (7. 9. 2015 10:05)

Poruchy sluchu. Host: doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty