Český Rozhlas

Ekofórum – Hrozí zánik krajiny Podkrušnohoří v kvůli těžbě uhlí? Přestože jde o poslední úsek krásného a nedoceněného kraje? Podrobnosti prozrazují Jan Klápště, Ivan Plicka a starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Moderují Č. Klos a T. Jirásková.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.