Český Rozhlas

Trendy – S otevřením paralelní větve Suezského průplavu se pozornost obrátila opět k mezinárodní lodní dopravě. Prudký rozvoj ale zažívá i železnice, zejména z Asie do Evropy a na Blízký východ. Čína buduje novodobou Hedvábnou stezku. Připravila Daniela Vrbová.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.