Noční Mikrofórum (22.07.2015 22:30)

Host: Jaroslav Fišer, fotograf, kameraman, sochař. Moderuje Tereza Herz Pokorná.

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty