Noční Mikrofórum (23. 7. 2015 12:30)

Host: Jaroslav Fišer, fotograf, kameraman, sochař. Moderuje Tereza Herz Pokorná.

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty