Český Rozhlas

Magazín Leonardo – Hovoříme o připravované publikaci o kvantitativních i kvalitativních parametrech současné zástavby. Tvoří ji tým z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Připravili Marek Kuchařík a Dalibor Zíta.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.