Český Rozhlas

Magazín Leonardo – Jak poznat přírodní a uměle vytvořené památky? O Archeologickém atlasu Čech s výběrem výjimečných lokalit, které mohou oslovit i laiky. Připravila Adriana Krobová.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.