Český Rozhlas

Trendy – Je trh práce předvídatelný? Lze cíleně podporovat studijní obory pro snížení nezaměstnanosti? Ministerstvo školství a Svaz průmyslu a dopravy vyhlašují rok 2015 Rokem technického vzdělání. Připravila Daniela Vrbová.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.