Český Rozhlas

Studio Leonardo – Letos uplyne 600 let od koncilu v Kostnici a upálení myslitele Mistra Jana Husa. Jeho osobnost, stoupence i odpůrce si letos připomínáme z různých úhlů pohledu. S historikem Františkem Šmahelem z Centra medievistických studií hovořila Adriana Krobová.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.