Český Rozhlas

Techno – Technický pokrok se nedá zastavit. A zvláště v 21. století je vývoj tak překotný, že kdo chvíli stál, už stojí opodál!

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.