Český Rozhlas

Co vás zajímá – Konzumace alkoholu mladistvými je většinou společnosti tolerována. Psychika a organismus nezletilých je ale stále ještě ve vývinu a růstu. Nejen o kampani Respektuj 18 hovoří Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie. Moderuje P. Halla.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.