Český Rozhlas

Kontakt Dvojky – Onemocnění prostaty. Host: Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky UK 2. LF a FN Motol a předseda České urologické společnosti ČLS JEP. Moderuje Jiří Pešina.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.