Náš host (16. 6. 2014 01:15)

Má v Plzni smysl zřizovat česko-německou školku? Jak často se Němci učí česky? A jak oba národy spolupracují…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty