Český Rozhlas

Ranní Slovo – Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví. Biblický text: Žalm 20. Hostem Petra Vaďury je docent Starého zákona na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Petr Chalupa.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.