Český Rozhlas

Trendy – Problémy žen uchytit se na českém pracovním trhu, a přitom pečovat o rodinu, jsou známé. Existují však projekty, které se zaměřují právě na ženy s takovými obtížemi: cizinky a ženy bez potřebné kvalifikace. Připravila Klára Janicki.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.