Český Rozhlas

Jak to vidí... – Host: Václav Malý. Jaké dojmy si přivezl z Ugandy? Co by vzkázal křesťanům v Sýrii a na Ukrajině? Jak může každý z nás podporovat utlačované kdekoli na světě? Proč mají být Jan Pavel II. a Jan XXIII. svatořečeni? Moderuje Zita Senková.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.