Radiofórum (08.04.2014 19:10)

Většina lidí při pobytu ve vězení ztrácí sociální i materiální zázemí. Jejich situaci ještě více znesnadňuje…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty