Noční Mikrofórum (1. 4. 2014 12:30)

Host: Jiří Pazour, klavírista, skladatel, improvizátor a pedagog. Moderuje Jaroslav Svěcený

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty