Český Rozhlas

Noční Mikrofórum – Tematicky souznějícími hosty byli Jana Merunková, zakladatelka Obecně prospěšné společnosti Your Chance a Michal Vaněček, předseda správní rady nadace vymýšlející mezioborové projekty.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.