Noční Mikrofórum (06.01.2014 22:30)

Tematicky souznějícími hosty byli Jana Merunková, zakladatelka Obecně prospěšné společnosti Your Chance a…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty