Noční Mikrofórum (6. 1. 2014 11:30)

Tematicky souznějícími hosty byli Jana Merunková, zakladatelka Obecně prospěšné společnosti Your Chance a…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty