Český Rozhlas

Ranní Slovo – Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků. Biblický text: Žalm 1. Hostem Petra Vaďury je starozákonník Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.