Český Rozhlas

Kontakt Dvojky – Jak se učí komunikovat děti s poruchami sluchu? To i více nám pověděla Iva Jungwirthová ze střediska rané péče o děti se sluchovým postižením, která byla hostem Martina Srba.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.