Český Rozhlas

Kontakt Dvojky – Matematika nejsou počty, ale způsob myšlení. To nám dokazoval Milan Hejný, významný český didaktik matematiky z Pedagogické fakulta UK, autor mimořádně úspěšné metody výuky matematiky pro žáky ZŠ a gymnázií. Moderovala Terezie Jirásková.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.