Přehrávání

11.02.2013 21:40

Válka ve Vietnamu a váleční zajatci 1973. Připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty