Český Rozhlas

Intelektuál ve veřejném prostoru. Své postoje na toto téma konfrontují Doc. Petr Pithart z PF UK, PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., z FF UK a PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., koordinátor Collegia Europaea FF UK a FLÚ AV ČR.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.